தென் அமெரிக்கா

More: சிலி , அர்ஜென்டீனா , பொலிவியா , பெரு , எக்குவடோர் , உருகுவே , கொலம்பியா , பராகுவே