மத்திய கிழக்கு

More: இஸ்ரேல் , ஐக்கிய அரபு அமீரகம் , ஓமான் , சவுதி அரேபியா