இஸ்ரேல்

More: ஜெருசலேம் , டெல் அவிவ் , எய்ளத் , நெட்டன்யாவில் , ஹைஃபா , Afula , ஓலோன் , திபேரியா , அஸ்தோத் , நாசரேத் , சபெட் , கிரியட் ஷோமோனா , கிரியட் பைலிக் , அஸ்கலோன் , ஏக்கர் , ரிஷான் லேஸியன்